مردم محلی در اعتراض به توان بخشی پناهندگان Bru از میزورام ، وسایل نقلیه مشعل | اخبار

21 نوامبر 2020 ، 10:38 بعد از ظهر ISTمنبع: ANI

تظاهرکنندگان در اعتراض به توانبخشی پناهجویان برو از جاده بزرگراه مسدود شده میزورام و آتش زدن وسایل نقلیه در روستای دولوباری در منطقه تریپورای شمالی. سربازان پلیس و اسلحه های Tripura State (TSR) پس از حمله به پرسنل TSR ، برای پراکنده کردن همزن ها به شلیک گاز اشک آور متوسل شدند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>