مردان صنایع دستی مبارزات “Pital Nagri” در میان بیماری همه گیر COVID-19 | اخبار

21 نوامبر 2020 ، 05:00 AM ISTمنبع: ANI

مرادآباد ، معروف به ‘پیتال ناگری’ ، به دلیل صنایع دستی برنجی مشهور است. این شهر میزبان صدها صنعتگر صنایع دستی است. اما به محض آن که بیماری همه گیر ویروس کرونا ، جهان را گرفت ، صنعت صنایع دستی مرادآباد تحت تأثیر قرار گرفت. اگرچه با قفل تدریجی کارخانه های برنج مجدداً افتتاح شده اند اما در مقایسه با روزهای ابتدایی حجم کار بسیار کمی دارند. از طرف دیگر ، مغازه داران برنجی نیز به دلیل کمبود مشتری در رنج هستند. آنها امیدوارند که در آینده آینده روزهای بهتری داشته باشند.