مرحله دوم سرشماری مبتنی بر کاست در بیهار آغاز شد | اخبار

15 آوریل 2023، 02:08 عصر ISTمنبع: TOI.in

کوندان کومار، قاضی فرعی بخش پاتن روز شنبه گفت که مرحله دوم سرشماری کاست در بیهار آغاز شده است. او گفت: “نظارتان ما بررسی سرشماری مبتنی بر کاست را با رفتن خانه به خانه آغاز خواهند کرد. نیتیش کومار، رئیس وزیر، برای شرکت در سرشماری به محل اقامت خود در بختیارپور در منطقه پاتنه رسید.”