مراکز خرید سیب در شیملا باعث تقویت تولیدکنندگان می شود | اخبار

01 دسامبر 2020 ، 04:00 AM ISTمنبع: ANI

مراکز خرید و خرید خصوصی سیب در ایالت شمال هند ، هیماچال پرادش برای تولیدکنندگان یکپارچه و سودآور بوده است. مراکز نه تنها به تجارت آنها رونق می بخشند بلکه از آنها در برابر واسطه های ثبت نشده محافظت می کنند. برداشت سیب در شیملا هیماچال پرادش هر ساله در حال رشد است. میوه ها و سیب های مرغوب همچنان کشاورزی را در هیماچال به سمت سود سوق می دهند.

مطالب جدید خواندنی  لطفا آرام باشید، هماهنگی را حفظ کنید: وزیر اتحادیه دکتر راجکومار رانجان سینگ در مورد خشونت مانیپور | اخبار