مراسم سوگند: حامیان سیددارامایا، منتخب کارناتاکا، خارج از محل اقامت وی ​​در بنگالورو جشن گرفتند | اخبار

18 مه 2023، 22:48 ISTمنبع: ANI

پیش از مراسم سوگند برنامه ریزی شده در 20 مه، هواداران سیددارامایا، وزیر منتخب کارناتاکا و رهبر کنگره در 18 مه در خارج از محل اقامت وی ​​در بنگالورو جشن گرفتند. آنها در طول جشن آلات موسیقی کلاسیک مانند طبل و شحنایی می نواختند.