مراحل 15 ساله خود آدم ربایی ، 50 کرور باج می خواهد: پلیس Meerut | اخبار

نوامبر 04 ، 2020 ، 03:49 PM ISTمنبع: ANI

پسر 15 ساله ربودن خود را در Meutut انجام داد و از خانواده خود 50 کرور باج خواست. پلیس و STF او را در 03 نوامبر پیدا کردند. SSP Ajay Kumar Sahani گفت: “او با پدر ، مادرخوانده و دو خواهرش زندگی می کرد. او از این وضعیت ناراحت بود ، می خواست با خواهرانش خانه را ترک کند و در جای دیگری زندگی کند. 9.31 روپیه Lakhs از او بهبود یافت. او خودش این برنامه را طراحی کرده بود ، برای خواهرش پیام متنی ارسال کرده بود و نامه ای هم برای آن گذاشته بود. اقدامات بعدی در حال انجام است. کمیته رفاه کودک مطلع شد. او در حال ارائه به دادگاه است. پدرش مورد بازجویی قرار گرفت.