مدیر IMD Bhubaneswar می گوید: “احتمال موج گرما در مناطق اودیشا برای 3 روز آینده وجود دارد.” اخبار

16 مه 2023، 01:23 صبح ISTمنبع: ANI

مدیر بخش هواشناسی هند (IMD) HR Biswas در 15 مه گفت که احتمال موج گرما در سامبالپور، ساندارگاره، جارسوگودا، دیوگار و سایر مناطق اودیشا برای 3 روز آینده وجود دارد. احتمال موج گرما از 15 می در مناطق سمبالپور، ساندارگر، جارسوگودا، دیوگر، انگول، بود، سونه پور و بالانگیر برای 3 روز آینده وجود دارد. HR Biswas گفت که بقیه مناطق این ایالت ممکن است شاهد افزایش دما باشند.