مدیریت نظرسنجی های پاکستان ، درگیر در تقلب قبل از نظرسنجی: Ex-Gilgit Baltistan CM | اخبار

10 نوامبر 2020 ، 09:20 PM ISTمنبع: ANI

همزمان با نزدیک شدن انتخابات مجمع در گیلگیت بالتستان که به طور غیرقانونی اشغال شده است ، اسلام آباد طرح های شیطانی خود را برای تقلب در نظرسنجی ها افزایش داده است. دولت اسلام آباد به رهبری عمران خان نخست وزیر ، تمام تلاش خود را برای مدیریت نظرسنجی ها انجام می دهد. حافظ حافظ رحمان ، رئیس پیشین وزیر اشغال غیرقانونی گیلگیت بالتستان ، عمران خان را به برهم زدن صلح در منطقه متهم کرده است.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>