مدیا پرادش HC از DGP می خواهد 10 لک به جوانان زندانی بپردازد | اخبار

29 آوریل 2023، 09:19 صبح ISTمنبع: اکنون آینه

دادگاه عالی مدیا پرادش از DGP خواست 10 میلیون روپیه به جوانان زندانی به دلیل حبس غیرقانونی آنها بپردازد. این جوان به دروغ توسط پلیس گوالیور به دلیل داشتن “مواد مخدر” دستگیر شد. او در 6 سپتامبر 2022 توسط پلیس مورار تحت قانون مواد مخدر و مواد روانگردان و قانون اسلحه دستگیر شد. در طی معاینات آزمایشگاهی، “داروها” اوره بودند.