مدارس با اقدامات پیشگیرانه COVID در گوا بازگشایی می شوند | اخبار

21 نوامبر 2020 ، 03:15 PM ISTمنبع: ANI

پس از یک فاصله طولانی تقریباً هشت ماهه ، مدارس گوآ بازگشایی شده اند. آنها به دلیل بیماری همه گیر COVID-19 در این ایالت بسته شدند. کلاسهای استاندارد 10 و 12 برای اولین بار از زمان اعمال قفل در سراسر کشور بازگشایی شده اند. اقدامات احتیاطی COVID در مدارس در حال پیگیری است. کارکنان ، معلمان و دانش آموزان در ورودی مدارس بهداشت و غربالگری می شوند.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>