مخالفت با تحریک کشاورزان برای اعتراض به مرکز: وزیر کشاورزی | اخبار

28 نوامبر سال 2020 ، ساعت 04:45 بعد از ظهر ISTمنبع: بار اکنون

نارندرا سینگ تومار ، وزیر زراعت ، در مورد تحریک کشاورزان علیه قوانین جدید مزرعه صحبت کرد که مخالفان کشاورزان را به اعتراض به مرکز تحریک می کند. وی گفت که دولت قبلاً از کشاورزان برای گفتگو در 3 دسامبر دعوت کرده است.