مخالفان: پرم چاندرا میشرا، مریتونجی تیواری به نفع رئیس جمهور برای افتتاح پارلمان جدید | اخبار

25 مه 2023، 11:11 عصر ISTمنبع: ANI

پرم چاندرا میشرا، رهبر کنگره در 25 مه از تصمیم 19 حزب مخالف مبنی بر تحریم افتتاح ساختمان جدید پارلمان حمایت کرد و به نفع رئیس جمهور برای افتتاح پارلمان جدید به جای نخست وزیر استدلال کرد. وی گفت: رئیس جمهور کسی است که طبق قوانین باید تحلیف را انجام دهد.