مخالفان حمله پولواما را توطئه نخست وزیر مودی خواندند: راجنث سینگ | اخبار

31 اکتبر 2020 ، ساعت 11:39 بعد از ظهر ISTمنبع: ANI

وزیر دفاع اتحادیه راجنات سینگ در تاریخ 31 اکتبر مخالفان را متهم کرد زیرا آنها را متهم کرد که حمله تروریستی پولواما را “توطئه نخست وزیر نارندرا مودی” برای “همدردی” پیش از انتخابات عمومی 2019 می نامند. “من وزیر داخله بودم وقتی 40 سرباز ما در حمله پولواما جان خود را از دست دادند ، آنها آنها را توطئه ای قلمداد كردند كه نخست وزیر برای جلب همدردی پیش از انتخابات انجام داده بود. ما ترجیح می دهیم در خانه بنشینیم تا چنین سیاست های نفرت انگیزی را انجام دهیم. “