محبوبه مفتی: BJP می خواهد با ترویج “داستان کرالا” نفرت را در جامعه برانگیزد | اخبار

17 مه 2023، 09:13 عصر ISTمنبع: ANI

محبوبه مفتی، رئیس سابق جامو و کشمیر در 17 مه حمله شدیدی به BJP انجام داد و گفت که BJP می خواهد با تبلیغ فیلم هایی مانند “داستان کرالا” نفرت را تبلیغ کند. متأسفانه BJP و دولت تحت رهبری BJP آن نوع فیلم هایی را تبلیغ می کنند که نفرت را در جامعه تبلیغ می کنند. BJP از ما می خواهد که بجنگیم. محبوبه مفتی گفت: ابتدا «پرونده‌های کشمیر» و حالا «داستان کرالا» منتشر شد.