محبوبه مفتی در مورد تیراندازی عتیق احمد می گوید: «به نظر می رسد «جنگل راج» در UP وجود دارد. اخبار

17 آوریل 2023، 06:47 عصر ISTمنبع: ANI

محبوبه مفتی رئیس حزب دموکراتیک خلق ها در 17 آوریل در مورد قتل عتیق احمد، سیاستمدار گانگستر، گفت که نحوه قتل عتیق احمد در بازداشتگاه پلیس، شبیه جنگل راج در اوتار پرادش است. محبوبه مفتی، رئیس حزب دموکراتیک خلق، گفت: «ما می دانیم که عتیق احمد فرد خوبی نبود، اما نحوه قتل او در بازداشتگاه پلیس این گونه به نظر می رسد که «جنگل راج» در UP وجود دارد.