مجلس: پرسنل امنیتی کشتی گیران معترض را که به سمت ساختمان جدید مجلس حرکت می کردند، بازداشت کردند

28 مه 2023، 01:21 ب.ظ ISTمنبع: TOI.in

کشتی گیران معترض که می خواستند از محل تظاهرات خود در جانتر مانتر به سمت پارلمان جدید حرکت کنند، روز یکشنبه توسط نیروهای امنیتی دهلی متوقف و بازداشت شدند. کشتی گیران در حالی که می خواهند ماها پنچایات بانوان را در مقابل مجلس جدید برگزار کنند، سعی می کنند به سمت مجلس جدید حرکت کنند.