مجلس: پرسنل امنیتی کشتی گیران معترض را که به سمت ساختمان جدید مجلس حرکت می کردند، بازداشت کردند

28 مه 2023، 01:21 ب.ظ ISTمنبع: TOI.in

کشتی گیران معترض که می خواستند از محل تظاهرات خود در جانتر مانتر به سمت پارلمان جدید حرکت کنند، روز یکشنبه توسط نیروهای امنیتی دهلی متوقف و بازداشت شدند. کشتی گیران در حالی که می خواهند ماها پنچایات بانوان را در مقابل مجلس جدید برگزار کنند، سعی می کنند به سمت مجلس جدید حرکت کنند.

مطالب جدید خواندنی  دسته بندی ابزارآلات