مبلغ 1.52 کرور کرور در قالب طرح تضمین نقدینگی اعتبار اضطراری پرداخت می شود: FM Sitharaman | اخبار

12 نوامبر 2020 ، 10:25 بعد از ظهر ISTمنبع: ANI

نیرمالا سایتارامان ، وزیر دارایی اتحادیه در 12 نوامبر در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک در پایتخت ملی سخنرانی کرد و در مورد طرح های مختلف صحبت کرد. وی گفت ، “طبق طرح ضمانت نقدینگی اعتبار اضطراری ، مبلغ 2.05 لور کرور در حدود 61 وام وام گیرنده تحریم شد که از این مبلغ 1.52 لور کرور پرداخت شد.” وی افزود: “7227 روپیه کرور در قالب طرح ویژه نقدینگی برای NBFCs / HFC پرداخت شده است.” FM گفت: “کارتهای SBI Utsav توزیع می شوند ، که طبق برنامه پیشبرد جشنواره در 12 اکتبر اعلام شده است. 11 ایالت 3،621 کرور را به عنوان وام بدون بهره برای هزینه های سرمایه ای تحریم کردند.”