ما 5 تن کلش را به 1 تن bio-CNG تبدیل کردیم: نیتین گدکاری | اخبار

نوامبر 24 ، 2020 ، 03:12 PM ISTمنبع: ANI

نیتین گدکاری وزیر حمل و نقل جاده ای و بزرگراه های اتحادیه گفت که بوم شناسی و محیط زیست برای بقای ما بسیار مهم است. وی گفت: “اکنون در مناطق اطراف دهلی ، پنجاب و هاریانا ، ما با موفقیت پنج تن پارالی (مواد خرد شده) را بدست آورده ایم تا یک تن CNG زیستی بدست آوریم.” او عملاً در این نشست در “9th Edition of Auto Serve 2020 “Electric Mobility Convention 2020-گرفتن فرصت های جدید در حالت عادی سخنرانی می کرد. ایالت ها.