ما یک تحلیل عمیق و تمرکز بر اصلاح مسیر برای بازگشت به قدرت در انتخابات LS 2024 انجام خواهیم داد: Bommai | اخبار

14 مه 2023، 01:14 عصر ISTمنبع: TOI.in

باساواراج بومای رئیس جمهور کارناتاکا که در حال خروج است، روز یکشنبه گفت که رهبران حزب با رئیس ایالت BJP ملاقات کردند و یک جلسه غیررسمی در مورد نتیجه انتخابات کارناتاکا برگزار کردند. ما یک جلسه غیررسمی با رئیس‌جمهور خود داشتیم و در مورد مسائل خاصی بحث کردیم. ما به زودی با نمایندگان منتخب و افرادی که رقابت کردند تماس خواهیم گرفت. ما یک تحلیل عمیق انجام خواهیم داد و بر اصلاح مسیر تمرکز خواهیم کرد تا در انتخابات لوک سبها به قدرت برگردیم. بومایی گفت.