ما می دانیم که صنعت ما به خوبی معرفی خواهد شد: رئیس بوئینگ هند، سالیل گوپته در سفر نخست وزیر به ایالات متحده | اخبار

12 مه 2023، ساعت 04:56 عصر ISTمنبع: TOI.in

ما امیدواریم که هر زمان که نخست وزیر مودی به خارج از کشور می رود و رهبران ارشد کشورهای بزرگ را می بیند، در مورد حمل و نقل هوایی صحبت هایی انجام شود… همانطور که می بینیم این گفتگوها در سطح بالایی در ماه ژوئن بین نخست وزیر و رئیس جمهور رخ می دهد، می دانیم که صنعت ما به خوبی نماینده خواهد شد. : سالیل گوپته رئیس بوئینگ هند در سفر نخست وزیر مودی به آمریکا