ما در حال توسعه یک مدل ملی برای امنیت داده ها و حریم خصوصی هستیم: CJI Chandrachud | اخبار

06 مه 2023، 06:51 عصر ISTمنبع: ANI

رئیس دادگستری هند، دی.ای چاندراچود، در 6 می گفت که قوه قضاییه درگیر فرآیند تکامل یک مدل ملی برای امنیت داده ها و حریم خصوصی است. DY Chandrachud گفت: “در مورد امنیت سایبری، چگونه امنیت داده ها و حریم خصوصی داده ها را تضمین کنیم؟ من یک کمیته تشکیل داده ام. طبیعتا این کمیته زمان می برد. زیرا این سخت ترین بخش کار ما است… ما در حال توسعه یک مدل ملی برای امنیت داده ها و حریم خصوصی هستیم و لحظه ای که انجام می شود فکر می کنم به یک گام بزرگ دست می یافتیم.”