ما با فعالیت آنها مخالفیم، نه با ساختمان جدید پارلمان: سانجی راوت | اخبار

26 مه 2023، ساعت 12:30 صبح ISTمنبع: ANI

رهبر Shiv Sena (Uddhav Thaccrey) و سانجی راوت نماینده راجیا سبها در 25 مه اظهار داشت که از ساخت ساختمان جدید پارلمان خوشحال هستند. وی همچنین گفت که آنها با تلاش های دولت مرکزی به رهبری نخست وزیر هند مخالفت می کنند زیرا آنها به قانون اساسی هند حمله می کنند.