ما با اکثریت راحت پیروز خواهیم شد: | اخبار

12 مه 2023، 07:10 عصر ISTمنبع: ANI

رئیس وزیر کارناتاکا باساواراج بومای در 12 مه گفت که هیچ شانسی برای برگزاری مجمع در کارناتاکا وجود ندارد. او در ادامه به حزب اعتماد کرد و گفت: «مجلس معلق وجود ندارد، ما با خیال راحت دولت تشکیل می دهیم. ما با اکثریت راحت پیروز خواهیم شد.»