“ما اطمینان داده ایم و آن را اجرا خواهیم کرد…” HK Patil در مورد رایگان کارناتاکا | اخبار

31 مه 2023، 07:47 عصر ISTمنبع: ANI

رهبر کنگره HK Patil در مورد رایگان های کارناتاکا صحبت کرد. او گفت که دولت کارناتاکا به رهبری کنگره، رایگان‌ها را در ایالت اجرا خواهد کرد. اچ کی پاتیل در حین صحبت با ANI گفت: “ما در جلسه کابینه تصمیم خواهیم گرفت و همانطور که اطمینان داده‌ایم، آن را اجرا خواهیم کرد.”