ما از قوانین جدید مزرعه استقبال می کنیم اما این اشکالاتی نیز دارد: منشی بهاراتیا کیسان سانگ | اخبار

27 نوامبر 2020 ، ساعت 09:34 بعد از ظهر ISTمنبع: ANI

در حالیکه کشاورزان راهپیمایی خود را علیه قوانین جدید مزرعه به دهلی ادامه می دهند ، موهینی موهان میشرا ، وزیر خارجه هند ، بهاراتیا کیسان سانگ ، در 27 نوامبر گفت اگر دولت قوانینی را برای حمایت از کشاورزان وضع کرده است ، ما از آن استقبال می کنیم ، با این حال اشکالاتی در قوانین جدید مزرعه وجود دارد . “نزدیک به 25000 کشاورز پیشنهادی را به نخست وزیر ارسال کرده بودند. قوانینی برای بازرگانان وضع شده است که می گوید در نهایت به نفع کشاورزان خواهد بود. “