مایه افتخار است که هند 20 لوکوموتیو مدرن به بنگلادش داده است: آشوینی وایشناو | اخبار

23 مه 2023، 23:25 ISTمنبع: ANI

آشوینی وایشناو وزیر اتحادیه در 23 مه اظهار داشت که هند 20 لوکوموتیو مدرن را به عنوان بخشی از حفظ روابط با کشورهای همسایه به بنگلادش داده است. این مایه خوشحالی است که هند 20 لوکوموتیو مدرن به بنگلادش داده است. پیش از این، از 9 اتصال قدیمی بین هند و بنگلادش، 5 مورد احیا شده است، کار بر روی 2 ادامه دارد و آماده سازی برای 2 مورد باقی مانده در حال انجام است.