ماهش ام جی در میان هیاهوی ورود آمل به کارناتاکا، «پروران لبنی از دولت راضی هستند…» | اخبار

10 آوریل 2023، 10:57 عصر ISTمنبع: ANI

در میان غوغایی که به دلیل ورود آمول به بازار بنگالورو با همکاری فدراسیون شیر کارناتاکا ایجاد شد، ماهش ام جی رهبر حزب بهاراتیا جاناتا گفت که کشاورزان لبنی کارناتاکا از آنچه دولت تاکنون به آنها داده است خوشحال هستند. آنها این کار را برای حفظ ناآرامی در میان کشاورزان انجام می دهند. کشاورزان لبنیات کارناتاکا از آنچه دولت تاکنون به آنها داده است خوشحال هستند. این کار برای ایجاد هرج و مرج و ترس در ذهن دامداران انجام می شود. مردم کارناتاکا این را درک می کنند،” ماهش ام جی در 10 آوریل گفت.