ماهاپانچایات تمام زنان را در خارج از مجلس جدید در 28 مه برگزار خواهد کرد: کشتی گیر وینش فوگات | اخبار

23 مه 2023، 08:57 عصر ISTمنبع: TOI.in

کشتی‌گیران برتر روز سه‌شنبه راهپیمایی شمعی متشکل از نزدیک به 1000 معترض را در پایتخت رهبری کردند که خواستار استعفا و دستگیری رئیس فدراسیون کشتی به اتهام آزار جنسی برای ورزشکاران جوان بودند که یکی از آنها خردسال بود. آنها با حمل پرچم ملی به سمت دروازه هند، نزدیک ساختمان جدید پارلمان راهپیمایی کردند. حضور پررنگ پلیس در مسیر راهپیمایی آنها را همراهی می کرد. پس از راهپیمایی، کشتی گیر وینش فوگات گفت که یک ماهاپانچایات تمام زنان در دهلی در نزدیکی ساختمان جدید پارلمان در 28 مه تشکیل خواهد شد. نمایندگان پانچایات های مختلف خاپ نیز در این رویداد شرکت خواهند کرد.