ماهاراشترا CM Eknath با دانش آموزان مراتی سرگردان در مانیپور تعامل دارد | اخبار

08 مه 2023، 09:59 صبح ISTمنبع: TOI.in

اکنات شینده، وزیر ماهاراشترا، روز یکشنبه با دانش‌آموزان مراتی که در مانیپور سرگردان بودند، تعامل داشت. در طی این تعامل، دانش آموزان به رئیس وزیر گفتند که هشت دانش آموز باقی مانده به شیو سنا بهوان در مانیپور آورده خواهند شد. پیش از این، اکنات شینده، وزیر ارشد این کشور گفته بود که یک هواپیمای ویژه برای نجات 22 دانش آموز ایالتی که در مانیپور تحت خشونت قرار گرفته بودند، ترتیب داده شده است.