ماهاراشترا CM Eknath با دانش آموزان مراتی سرگردان در مانیپور تعامل دارد | اخبار

08 مه 2023، 01:23 بعد از ظهر ISTمنبع: ANI

اکنات شینده، وزیر ارشد ماهاراشترا، در 7 مه با دانش آموزان مراتی که در مانیپور سرگردان بودند، تعامل داشت. در طول این تعامل، دانش آموزان به وزیر ارشد شینده گفتند که هشت دانش آموز باقیمانده به شیو سنا بهوان در مانیپور آورده خواهند شد. پیش از این، اکنات شینده، وزیر ارشد این کشور گفته بود که یک هواپیمای ویژه برای نجات 22 دانش آموز ایالتی که در مانیپور تحت خشونت قرار گرفته بودند، ترتیب داده شده است.