ماهاراشترا سی ام معبد سنت چوکاملا رای را در بولدانا افتتاح کرد | اخبار

13 مه 2023، 05:40 عصر ISTمنبع: ANI

اکنات شینده، وزیر ارشد ماهاراشترا، معبد سنت چوخاملا رای در بولدانا را در 12 مه افتتاح کرد. اقیانوسی از جانبازان در این افتتاحیه عظیم شرکت کردند. رئیس جمهور همچنین در مراسم افتتاحیه در جمع حاضران سخنرانی کرد.