ماهاراشترا سی ام ستون آشوکا را به مناسبت آمبدکار جایانتی افتتاح کرد | اخبار

14 آوریل 2023، 10:14 صبح ISTمنبع: PTI

اکنات شینده، رئیس وزیر ماهاراشترا، ستون تازه‌ساخت آشوکا را پنجشنبه شب در کمبور بمبئی افتتاح کرد. ساخت ستون آشوکا در نزدیکی باغ معروف آمبدکار در کمبور 17 سال طول کشید. کار ساخت ستون آشوکا در سال 2005 آغاز شد. وسط راه متوقف شد BMC سال گذشته برای تکمیل پروژه کار خود را از سر گرفت. راهول شواله نماینده منطقه و رامداس آتاواله وزیر اتحادیه و چندین رهبر در مراسم افتتاحیه که در آستانه باباصاحب امبدکار جایانتی برگزار شد، حضور داشتند.