ماهاراشترا سانتی متر: “دولت کمک خواهد کرد…” سی ام شینده پس از اینکه کشاورزان به دلیل بارندگی نابهنگام با خسارات سنگین مواجه شدند | اخبار

14 آوریل 2023، 01:27 صبح ISTمنبع: ANI

اکنات شینده، وزیر ارشد ماهاراشترا در 12 آوریل، در دیدار با آجیت پاوار، رهبر حزب کنگره ملی (NCP) در مورد از دست دادن کشاورزان به دلیل باران نابهنگام، گفت که دولت تمام کمک های ممکن را به کشاورزان ارائه خواهد کرد. “کشاورزان به دلیل بارندگی نابهنگام با خسارت مواجه شده اند، من با چند کشاورز تماس گرفته ام و قول مساعدت داده ام. دولت ما همیشه از کشاورزان حمایت کرده است و ما به این کار ادامه خواهیم داد.»