مان کی باات اپیزود صدم: نارندرا مودی نخست وزیر می گوید: Charaiveti Charaiveti – مانترای از اوپانیشادهای ما برای قرن ها الهام بخش افکار جمعی ما بوده است | اخبار

30 آوریل 2023، ساعت 12:05 عصر ISTمنبع: بار در حال حاضر

نخست وزیر مودی در صدمین قسمت مان کی باات گفت: هموطنان عزیزم، قرن هاست که مانترای اوپانیشادهای ما، «چارایوتی چارایوتی» به ما الهام می دهد که به حرکت رو به جلو ادامه دهیم. امروز با همین روحیه صدمین قسمت «مان کی باات» را جشن می گیریم. یادمان باشد که با عزم راسخ و پشتکار به حرکت رو به جلو ادامه دهیم. ما نباید اجازه دهیم که موانع یا چالش ها ما را از مسیرمان منصرف کنند. بیایید روح Charaiveti Charaiveti را در آغوش بگیریم و به تلاش برای پیشرفت و موفقیت ادامه دهیم. از حمایت بی دریغ شما سپاسگزاریم.