مانی پور: نشست آمیت شاه با سازمان های جامعه مدنی در ایمفال | اخبار

31 مه 2023، 03:57 عصر ISTمنبع: ANI

وزیر کشور اتحادیه، آمیت شاه در 30 مه وارد منطقه چورچاندپور مانیپور شد. او با اعضای سازمان های مختلف جامعه مدنی در ایمفال جلسه ای برگزار کرد. HM شاه در یک دیدار چهار روزه از مانیپور آسیب دیده از خشونت به منظور بررسی وضعیت امنیتی در این ایالت است.