مانیپور: 7 نماینده BJP CM Biren Singh را محکوم کردند، خواستار مدیریت جداگانه شدند | اخبار

13 مه 2023، 07:13 عصر ISTمنبع: TOI.in

مشکل برای دولت BJP در مانیپور در حال ایجاد است زیرا 10 نماینده MLA رهبری دو بار وزیر ارشد N Biren Singh را محکوم کرده اند. همه 10 قانونگذار کوکی-چین-زومی که هفت نفر از آنها از BJP هستند و شامل دو وزیر، دو نفر از ائتلاف خلق کوکی و یک نفر مستقل بیانیه ای را امضا کردند و قاطعانه از مرکز خواستند که اداره جداگانه ای برای مناطق تپه ای تحت تسلط کوکی ها در نظر بگیرد. قانون اساسی هند در این بیانیه آمده است: «از آنجایی که ایالت مانیپور به طرز فجیعی در محافظت از ما ناکام مانده است، ما از اتحادیه هند به دنبال یک اداره جداگانه بر اساس قانون اساسی هند هستیم و به عنوان همسایه با ایالت مانیپور در صلح آمیز زندگی می کنیم.»