مانیپور: وزیر کشور آمیت شاه در سفر 4 روزه به مانیپور آسیب دیده | اخبار

30 مه 2023، 08:56 صبح ISTمنبع: TOI.in

آمیت شاه وزیر کشور اتحادیه در یک سفر چهار روزه به مانیپور برای ارزیابی وضعیت و برنامه ریزی گام های بعدی برای بازگرداندن وضعیت عادی به مانیپور است. وزیر کشور در طول اقامت خود در مانیپور چندین دور جلسات امنیتی برای ارزیابی وضعیت برگزار خواهد کرد.

مطالب جدید خواندنی  ویدئوی ویروسی: گلاب کامرو ، وزیر چاتیسگر ، پا را با رقصندگان تکان داد ، هنجارهای Covid-19 پرتاب شد | اخبار