مانیپور: خشونت مانیپور: BJP MLA Vungzagin Valte توسط اوباش در ایمفال مورد حمله قرار گرفت، سریع به بیمارستان منتقل شد | اخبار

05 مه 2023، 10:48 عصر ISTمنبع: ANI

BJP MLA Vungzagin Valte پس از حمله اوباش در ایمفال مانیپور در 5 مه به شدت مجروح شد. او برای مداوا به بیمارستان مجاور منتقل شد. این امر پس از آن صورت می‌گیرد که فرماندار مانیپور در 4 مه دستور شلیک در معرض دید در موارد شدید را صادر کرد. قابل ذکر است، تخریب به سومین روز متوالی در این ایالت منتقل می شود. مردم به سوزاندن و خرابکاری هرچه سر راهشان می آید ادامه می دهند. خشونت در 3 مه در جریان “راهپیمایی همبستگی قبیله ای” که توسط اتحادیه دانشجویی تمام قبیله ای مانی پور در منطقه چورچندپور برگزار شد، رخ داد. فرماندار مانیپور در 4 مه، دستورات شلیک در معرض دید را در موارد شدید مجاز کرد.