مانیپور: آمیت شاه در سفری به مانیپور برای استراحت، مدعی است آدیر رانجان چاودوری از کنگره | اخبار

02 ژوئن 2023، 12:09 صبح ISTمنبع: ANI

آدیر رانجان چاودوری، رهبر کنگره، در صحبت با ANI در مورد بازدید وزیر کشور آمیت شاه از مانیپور آسیب دیده از خشونت، گفت که سفر وزیر کشور آمیت شاه به مانیپور برای آرامش است و او در حال اسپری کردن عطر بر فرد متوفی است. وی افزود: وزیر ارشد مانیپور مسئول خشونت است.