مانور سراسری در بیمارستان ها در 10، 11 آوریل برای بررسی آمادگی برای کووید | اخبار

10 آوریل 2023، 09:54 صبح ISTمنبع: اکنون آینه

در بحبوحه افزایش موارد COVID-19، یک مانور ساختگی سراسری برای بررسی آمادگی بیمارستانی در 10 و 11 آوریل برگزار می شود که انتظار می رود مراکز دولتی و خصوصی در آن شرکت کنند. مقامات روز یکشنبه گفتند، منسوخ منداویا، وزیر بهداشت اتحادیه، در 10 آوریل از AIIMS، جاجار بازدید خواهد کرد تا بر تمرین ساختگی نظارت کند. منداویه در جلسه بازنگری که در 7 آوریل برگزار شد، از وزرای بهداشت ایالتی خواسته بود که از بیمارستان ها بازدید کنند و بر تمرینات آزمایشی نظارت کنند. او همچنین به آنها توصیه کرده بود که آمادگی را با ادارات منطقه و مقامات بهداشتی در 8 و 9 آوریل بررسی کنند.