مانجیت سینگ جی کی نسبت به برنده شدن پرونده علیه شورش های ضد سیک، متهم جاگدیش تایلر ابراز اطمینان کرد | اخبار

11 آوریل 2023، 08:59 عصر ISTمنبع: ANI

با شکایت علیه شورش‌های ضد سیک، متهم جاگدیش تایتلر در صحنه برجسته، شاکی و رئیس JAGO، Manjit Singh GK در 11 آوریل نسبت به پیروزی در این پرونده ابراز اطمینان کرد و گفت که متهم به زودی “پشت میله‌ها” خواهد بود. GK با بیان بیشتر محتوای نیش که 5 سال پیش توسط او ارسال شده بود، وضعیت پرونده را توضیح داد. رهبر کنگره، جاگدیش تایتلر، در شورش های ضد سیک ها که در پایتخت ملی در سال 1984 رخ داد، پس از ترور نام برد. ایندیرا گاندی، نخست وزیر وقت. Jagdish Tytler فراخوانده شده است تا نمونه صدای خود را بدهد تا با نیش GK مطابقت داشته باشد. CBI در گذشته به تایلر تریس رسیدگی کرده است، با این حال، از این پرونده خواسته شد که دوباره باز شود.