لیفتینگ شقیقه یک عمل مستقل است

همچنین در صورتی که میخواهید چروکهای پیشانی خویش را از دربین ببرید، لیفت پیشانی رویکرد معالجه شماست و لیفت شقیقه تاثیر چندانی بر از در میان بردن چروکها نخواهد داشت. فعالیت کشیدن تا وقتی که چین و چروکها برطرف شوند و موقعیت موردنظر در ابروها و دیده مریض ساخت شود، ادامه خواهد یافت. افرادی که در اطراف ابرو و چشم خویش دچار چروک شدهاند، البته نمیخواهند پیشانی خویش را تغییر تحول دهند. این لیفتینگ اثر گذاری چندانی بر از در میان بردن چین و چروکهای پیشانی و یا این که بالاتر کشیدن ابروهای شما نخواهد داشت. در نتیجه حساس به کار گیری از آن می توان چروکهای عمیقتر را برطرف کرده و نتایج را ماندگارتر کرد. ۱. فعالیت لیفت شقیقه به روش SMAS (Superficial Musculoaponeurotic System): در همین روش از لیفت شقیقه، فقط لایه سطحی ماهیچه ها پایین پوست کشیده می شود و به طور معمول به جهت اشخاصی مناسب میباشد که چروکهای سطحی دارند. مهم وسایل مخصوص لیفت شقیقه می توان به جهت مهمانیها و مراسمها لیفتینگ انجام داد. ولی در لیفت شقیقه تنها بر روی گوشه بیرونی ابرو یا انتهای پیشانی فعالیت میشود. البته در صورتی که بخواهیم به طور کلی در حیث بگیریم، جراحی لیفتینگ شقیقه ماندگاری بالایی دارااست و نتیجه های آن به جهت طولانی مدت قابل مشاهده هستند. برای گیرایی در حیطه شقیقه و اطراف دیده باید چسب را بر بر روی پوست قرار اعطا کرد و کشش اضطراری را اهمیت آن تولید کرد. جراحی لیفت شقیقه روشی همیشگی بوده و نیاز به تمدید آن نیست. ماندگاری این نحوه از دیگر روشهای غیرجراحی بیشتر بوده و هر 5 سال میتوان آن را تمدید کرد. 5. تا یکی دو روز بعد از لیفت حمام نروید. در سرانجام میتونیم همین جراحی را یک عدد از جراحیهای پلاستیک اندک عارضه ها بدانیم. در این طریق عموما از ژلهای حاوی اسید هیالورونیک استعمال میشود. لیفت با تزریق ژل با اعتنا به برند ژل استعمال شده میان 6 ماه تا یک سال استمرار دارد. بسته به این که از کدام شیوه برای لیفت شقیقه به کار گیری میکنید، هزینههای شما جراحی شقیقه نی نی سایت مختلف خواهد بود.