لنگر در حال تحریک کشاورزان در مرز دهلی – قاضی پور است. | اخبار

02 دسامبر 2020 ، 01:45 PM ISTمنبع: TOI.in

لنگر برای کشاورزان همزن در مرز دهلی-قاضی پور سازماندهی شده است. کشاورزان به سه قانون مزرعه مصوب این مرکز اعتراض دارند. گفتگوها بین مرکز و سازمان کشاورزان روز سه شنبه نتیجه ای نداشت. جلسه دیگری بین مرکز و سازمان های کشاورزان در 3 دسامبر برگزار می شود. کشاورزان در مکان های مختلف دهلی ، هاریانا و اوتار پرادش اعتراض می کنند.