لطفا آرام باشید، هماهنگی را حفظ کنید: وزیر اتحادیه دکتر راجکومار رانجان سینگ در مورد خشونت مانیپور | اخبار

06 مه 2023، 07:45 عصر ISTمنبع: TOI.in

پس از وقوع خشونت در مانیپور، وزیر اتحادیه، دکتر راجکومار رانجان سینگ، از همه خواست تا هماهنگی را در ایالت حفظ کنند. وی با بیان اینکه 8751 دانش آموز نمی توانند در آزمون NEET شرکت کنند، در خصوص اختلال اینترنت در این ایالت صحبت کرد و از این رو از مرجع NEET درخواست تعویق امتحانات کرد. دکتر راجکومار رانجان سینگ گفت که امتحانات به تعویق افتاده و تاریخ های جدید به زودی اعلام خواهد شد. وزیر اتحادیه در ادامه از همه درخواست کرد که از ارسال هرگونه اطلاعات غلط در شبکه های اجتماعی خودداری کنند.