«لحظه غرورآفرین برای لاداخ…» تسرینگ نامگیال نماینده مجلس لاداخ در میزبانی نشست Y20 | اخبار

27 آوریل 2023، 08:18 عصر ISTمنبع: ANI

جامیانگ تسرینگ نامگیال، نماینده حزب بهاراتیا جاناتا، در 27 آوریل گفت که میزبانی اجلاس Y20 برای لاداخ افتخارآفرین است. ورود بیش از 100 نماینده جوان از کشورهای مختلف به منطقه اتحادیه لاداخ برای شرکت در اجلاس Y20، آغاز نشست های گروه 20 است که قرار است در منطقه هیمالیا برگزار شود.