لایحه آزادی مذهبی 2020 “بتی باچائو ابیان” ما است: شیوراج چوهان | اخبار

05 دسامبر 2020 ، 10:34 PM ISTمنبع: ANI

شیوراج سینگ چوهان ، وزیر ارشد مادیا پرادش ، لایحه 2020 Dharma Swatantrya (آزادی مذهبی) را به عنوان ‘Beti Bachao Abhiyan’ نامید. هدف این لایحه این است كه كنترل دقیق مذهب “اجباری” توسط ازدواج را انجام دهد. “این” بتی باچائو ابیان “ما است. امروز ما شکل نهایی را به آن خواهیم داد. ”