لاک پشت نادر از خانه ای در Dibrugarh آسام پیدا شد | اخبار

13 نوامبر 2020 ، ساعت 11:57 بعد از ظهر ISTمنبع: ANI

یک گونه نادر لاک پشت در روز 13 نوامبر در یکی از ساکنان محلی در Dibrugarh آسام پیدا شد. مقامات جنگل به محل رسیدند و لاک پشت را نجات دادند. بعداً توسط بخش جنگل در جنگل های بارانی جویپور آزاد شد.