لاکناو: پلیس شاهین سرقت های خودپرداز معروف به “بابا” خودپرداز را از بیهار دستگیر کرد | اخبار

18 مه 2023، ساعت 12:50 صبح ISTمنبع: TOI.in

پلیس UP رئیس سرقت های خودپرداز در اوتار پرادش و بیهار را دستگیر کرد. مرد سُدیر میشرا ملقب به بلبل میشرا با نام مستعار «ATM Baba» باشنده ولسوالی ساران بیهار است و از همان ولسوالی دستگیر شده است. به دلیل تخصصش در شکستن دستگاه های خودپرداز است که لقب «بابا خودپرداز» را گرفته است.