قیمت پلنیوم باکس – شرکت صنعتی رحمتی

پلنوم در سیستم های گرمایش ، تهویه و تهویه مطبوع (HVAC) جعبه ای می باشد که به سیستم HVAC متصل می شود. به منظور اختلاط بهتر هوای پشت روزنه های خطی ، اسلوت و قوسی واجب میباشد تا پلنوم باکس در پشت هر پلنیوم باکس شاهرخی روزنه کارگزاشتن شود. هرگاه روی سقف محل کارگزاری محدودیت فضا باشد طوقه آنرا می اقتدار از کنار آن طراحی و تعبیه کرد. همانطور که در ظاهر پلنیوم باکس ها معلوم است یک جعبه در ساخت آن ها تعبیه شده می باشد که از آن به خواسته تجمع هوا به کارگیری می شود. همانطور که گفته شد، پلنیوم باکس در سپس ها متنوعی از ورق گالوانیزه و آلومینیوم ساخته می شود از این رو ارزش آن به ابعاد و کالا ورق بستگی دارد. حساس دقت به متراژ ارتفاع پلنیوم باکس،امکان تعبیه ی یک تا یک سری محل ورود هوا در بدنه ی آن وجود دارد. پلنیوم ها حساس دقت به نیاز محفظه در دو مدل گالوانیزه و یا این که آلومینیومی ساخته می شوند. پلنیوم باکس اصلی اعتنا به نیاز محفظه در دو گونه گالوانیزه و یا این که این که آلومینیومی تهیه و تهیه می شود. باکس پلنیوم را می توانید متناسب حساس نیاز خود در گوشه و کنار مورد نظر در محصول های متفاوتی مثل گالوانیزه و یا همین که آلومینیومی تهیه و تنظیم و تهیه و تنظیم کنید. در صورتی که شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتا ها بیشتری در آیتم فروش پلنیوم باکس بدست آورید به وبسایت ما مراجعه کنید. روزنه هایی که بر بر روی آن کارگزاری شده اند این قابلیت و امکان و قابلیت و امکان را به شما می دهند که دیگر نگران رخنه نمودن عکس پلنیوم باکس قاب نداشته باشید.