قیمت دریچه سقفی – شرکت صنعتی رحمتی

دریچه سقفی سه طرفه تنظیم تهویه باستان مناسب ترین و بهترین آیتم در مکان هایی میباشد که یک ضلع دریچه به دیوار متصل باشد و نمیخواهیم هوا حساس دیوار برخورد داشته باشد و از یک واحد توزیع شود. دریچه های مشبک به رخ یک طرفه و یک سری طرفه دارای پره های ثابت 90 مرتبه یا 45 جايگاه ساخت می شوند. دریچه های سقفی در مدلهای چهارگوش یکطرفه، دو طرفه ، سه طرفه و چهار طرفه و همینطور گرد ، مشبک و خورشیدی طراحی و ساخته می شوند. دریچه سقفی چهارگوش ثابت دمپردار و سوای دمپر جهت کاربری های مناسب در صنعت تهویه مطبوع به خواسته نصب در سقف طراحی شده اند . این دریچه ها به جهت سقف هایی که طول در آن ها کاهش از 5 متر می باشد کاربرد داشته و به جهت هوای رفت، رجوع و تخلیه و همچنین به مراد هر دو هدف تهویه مطبوع به این معنی که سرمایش و گرمایش نیز استعمال می شوند. در ساختمان های تجاری و اداری، هتل، بیمارستان مدرسه ها و دانش گاه های نو ساز مهم طول سقف کاهش از 5 متر از دریچه های سقفی چهار طرفه استعمال می شود. انواع روزنه های سقفی که در قسمت فوق ذکر شده را می توانید اصلی بهترین میزان مرغوب بودن و نازل ترین قیمت کلیدی بعد ها و رنگ دلخواه از فرآورده آلومینیوم اکسترود شده مقاوم در برابر خوردگی را از شرکت تهویه جدید خریداری نمایید. دریچه سقفی تایلی اصلی دریچه گرد پررنگ به وسیله یک رابطِ گرد به لاینِ اصلیِ کانال هوا متصل میشود.سطحِ بدنه دریچه سقفی تایلی حیاتی دریچه گرد پررنگ بوسیله رنگ کوره ای و مرغوب در رنگهای متنوع پوشش دیتا میگردد و به بازار عرضه می دریچه های خطی سقفی گردد. در صورتی که دریچه سقفی مستقیماً در سقف به دهانه ی انشعاب کانال هوا متصل شود نیازی به قطعه بیش تر در پشت دریچه به جهت اتصال به شبکه نمی باشد، ولی چنانچه دربین لاینِ اصلیِ کانال هوا و دریچه سقفی فاصله ای باشد عموماً از یک رابط بصورتِ باکسِ شبکه هوا استفاده می شود که متناسب اصلی ابعادِ پشت روزنه ساخته می شود.در پشتِ روزنه سقفی تایلی صفحه ایِ گِرد ، اگر در قطرِ دریچه گرد حساس ابعادِ انشعابِ لاینِ کانالِ اساسی ،همخوانی نداشته باشیم، بدون چاره به استعمال از تبدیل در پشتِ روزنه سقفی تایلی برگه ایِ گِرد خوا هیم شد. دریچه سقفی تایلی اصلی روزنه گرد برجسته توسط یک رابطِ گرد به لاینِ اصلیِ نتورک هوا متصل میشود. و یکی از از ضلع ها دارای ابعادی بزرگتر به عنوان ضلع بسته در روزنه در نظر گرفته می شود. در این مدل دریچه ها مقدار بالای پخش هوا در فضای تحت سقف منجر می شود روزنه حرارت و سرعت هوای ادغام سریعا متعادل شود .